Partnerst

Predstavenie partnerských organizácií

 

Od založenia Nadácie EuroHungaricum v roku 2002 vykonal a vykonáva nasledujúce činnosti: vzdelávanie, ochrana životného postredia, ochrana zdravia, a organizácia neziskových podujatí..

Oblasi pôsobenia: Severné Maďarsko, Župa Heves, okres Hatvan, resp. Stredné Maďarsko, Peštianská župa, Budapesť

Skúsenosti organizácie zúčastňujúce sa na konkurze

V oblasti vzdelávania

 1. Organizovanie a prevádzkovanie prírodovedných táborov a školských podujatí.
 2. Organizovanie vzdelávania a tréningov na ochranu životného prostredia pre deti, mládež a pre dospelých v rámci štvormesačných kurzov s ubytovaním.

V oblasti ochrany životného prostredia

 1. Projekty kompostovania: v spolupráci so samosprávami obcí popularizovať proces kompostovania, zaobstarávanie nádob na kompostovanie a transport k obyvateľom.
 2. Od roku 2004 v župe Heves prevádzkuje informačné centrum, ktoré je dostupné pre každého obyvateľa.
 3. Organizácia podujatí, mítingov, konferencií, výstav od roku 2003 sa pýší veľkou popularitou v kruhe návštevníkov.

V oblasti ochrany a podpory zdravia

 1. Vo februári roku 2011 sme spolupracovali na organizovaní Pneumologického kongresu BSI. Fórum bol organizovaný pre domácich a zahraničných pneumológov a alergológov pre detí a dospelých, alergologov.
 2. Na realizácií projektu TÁMOP-6.1.2 štartujeme sériu programov na prevenciu a podporu zdravia pre firmu Astron Informatikai sro. Organizujeme sériu prednášok ako vypracovať plány na podporu zdravia pre jednotlivca a firmy.
 3. Bezplatný skríning a aktivné vyhľadávanie chorôb dýchacích ciest a pľúcných ochorení na celoštátnej úrovni v spolupráci s neziskovou organizáciou EcoCenter a civilnými zdravotnými organizáciami cieľom kontaktovania, informovania  a poskytnutia pomoci vnímavých osôb.

Kommunikácia v oblasti PR:

 1. Marketingové a komunikačné úlohy počas mítingov a podujatí, príprava komunikačných plánov a kampňov pre civilné organizácie, zabezpečenie návštevnosti a úplná kontrola masmédií.

 

Úlohy v projekte: vykonávanie úloh vedúceho manažéra, byť v kontakte s cieľovými skupinami, koordinácia finančných úloh, realizácia podujatí zorganizovaných, redakcia komunikačných materiálov

 

Slovenská partnerská organizácia Regionálne združenie Javor bola založená v roku 2000.

Hlavná aktivita: ochrana životného prostredia, turizmus, ochrana kultúrneho dedičstva a rozvoj podnikania. Funguje na úrovni mikroregiónu v obciach: Budiná, Divín, Dobroč, Kotmanová, Lovinobaňa, Mýtna, Píla, Podrečany, Ružiná, Točnica, Tuhár, resp.  Banskobystrický kraj. Okrem obcí členmi organizácií sú aj jednotlivci a obchodné podniky.

Hlavným cieľom organizácie je rozvoj mikroregiónu Javor, zlepšenie kvality  životnej úrovne obyvateľstva. Ďalší cieľ je rozvoj infraštruktúry a hospodárstva s využitím miestných zdrojov a aktívná spolupráca s miestnými civilnými organizáciami, resp. vytvorenie podmienok celoživotného vzdelávania.

Cieľová skupina je miestne obyvatelstvo, hlavne nezamestnaní a sociálne znevýhodnení resp. prichádzajúci turisti. Organizácia predpokladá za dôležité zosilnenie rodín a zosilnenie kultúrneho dedičstva, má rozsiahle kontakty s civilnými organizáciami, ktoré  pôsobia v týchto oblastiach.

Skoršie projekty.

 1. Vytvorenie komunkačných centier v regióne, čo má za následok zlepšenie komunikácie medzi regiónmi a zlepšenie prístupnosti obyvateľov k informáciam.
 2. Vytvorenie  sociálnej a hospodárskej stratégie rozvoja v mikroregione Javor.
 3. Programy na podporu rómskej komunity v mikroregióne – edukácia, prednášky a organizácia rôznych podujatí.
 4. Projekt celoživotného vzdelávania – spolupráca s civilnými organizáciami, popularizácia  projektu celoživotného vzdelávania, cielene na aktuálne potreby pracovného trhu.
 5. Príprava mikroregiónu na využitie Europského sociálneho fondu a efektívne a účelové využitie peňažných zdrojov EU.
 6. „Vítame Vás v regióne Javor”: prezentácia dejín a kultúrneho dedičstva regiónu so zreteľom na ochranu tradícií a zdôraznenie dôležitost rodiny.

 

Hlavné úlohy projektu

 • Udržiavanie kontaktov s odborníkmi a s cieľovou skupinou zo Slovenska
 • Vypracovávanie a vyhodnotenie štúdií
 • Vykonanie finančných úloh pod koordináciou hlavného partnera
 • Realizácia projektov a podujatí na území Slovenskej republiky
 • Zhotovenie komunikačných a propagaćných materiálov, a komunikovanie a propagácia projektu na území SR