Civil-izácia pre Ochranu prírody

Pre podporu spolupráce maďarsko-slovenských environmentálnych občianskych združení

 

Miesto konania: Maďarsko,  Hatvan, Hegyalja út 140

 

4. októbra 2012, štvrtok, 10:00-18:00 hod., Konferencia pre zástupcov prihraničných občianskych združení.

10:00-10:05       Registrácia, úvod

10:05-11:45       Zoznamovací príhovor zúčastnených environmentálnych občianskych združení (max. 10 -15 min.)

11:45-12:00       Prestávka, podávanie kávy

12:00-12:30       Prednáška: „Fungovanie a výsledky Programovej kancelárie Széchenyi, projektové príležitosti pre občianske združenia v rámci Nového Széchenyi Plánu“

Mónika Csillag, poradca HR a rozvoja infraštruktúry – Programová kancelária Széchenyi

12:45-13:45       Obedňajšia prestávka

13:45-14:45       Prednášky v téme Cezhraničné možnosti grantov:

Gyula Ocskay, generálny tajomník – CESCI

Karla Wursterova, Riaditeľka – Medzinárodný vyšehradský fond (IVF)

14:45-15:30       Prednáška: Úloha dobrovoľníctva v danej oblasti

Ferenc Papp, tajomník – Maďarské ornitologické združenie, Novohradská skupina

15:30-15:45       Prestávka, podávanie kávy

15:45-16:30       Civilisti v prednej línii komunikácie výkonu

Balázs Gerencsér, riaditeľ – Nadácia NIOK

16:30-17:30       Prezentovanie realizovanej grantovej spolupráce – Dobrý príklad

István Hajdú programový manažér – Občianske združenie FUNDAMENT

Ferenc Bárdos – Environmentálny zväz Életfa (Strom života)

17:30 – 17:35 Záver konferencie

17:35 -18:00      Prekvapenie, program pre účastníkov konferencie

 

Pre podporu spolupráce maďarsko-slovenských environmentálnych občianskych združení

 

Miesto konania: Maďarsko,  Hatvan, Hegyalja út 140

 

 5. októbra 2012, piatok, 10:00-16:00hod., Workshopy

 

10:00-12:30 aj s 15 minútovou pauzou na kávu

Sekcia 1: Možnosti projektov, prax

Sekcia 2: Možnosti marketingu

 

12:30-13:30 Obedňajšia prestávka

 

13:30- 16:00 aj s 15 minútovou pauzou na kávu

Sekcia 3: Praktické možnosti dobrovoľníctva

Sekcia 4: Sponzoring

 

Workshop poskytne príležitosť na výmenu odborných skúseností, na spoločnú skupinovú prácu, pre iniciatívu praktickej spolupráce a tiež na vytvorenie osobných a pracovných vzťahov

OZ BOVAP

Svätoplukova 2
984 01 Lučenec

bovap@centrum.sk

0905 846 155

www.bovap.sk

 

EKOPAL, n.o.

Svätoplukova 2, 984 01  Lučenec

ekopal@centrum.sk

047 433 03 61

www.ekopalluc.sk

 

Hájiky, n.o.

9. mája 478/1, 987 01 Poltár

hajiky@centrum.sk

0905272675

 

OZ Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár

Železničná 2, 987 01 Poltár

cpkpoltar@cpk.sk

047 4111 800

www.ptpartnerstvo.sk

 

OZ Za rozvoj regiónu

Šiatorská Bukovinka

obec@siatbukovinka.sk

047 449 1154

 

Združenie pre rozvoj vidieka

Magurská 15, 974 11 Banská Bystrica

monikab@sanynet.sk

0907 180 306

www.rozvojvidieka.sk

 

OZ Fergana

Štúrova 25, 985 05 Kokava nad Rimavicou

fergana@inmail.sk

0911 278 951

 

OZ Revúcke dobré slovo

Strmá 1400/1, 050 01 Revúca

janzubak@zoznam.sk

0903 469 117

 

OZ Za dôstojný život

Vajanského 71, 984 01 Lučenec

ozdostojnyzivot@gmail.com

047 43 22 384

www.dostojnyzivot.sk

ISTOTA, n.o.

SNP 25, 985 54  Lovinobaňa

istota.istota@centrum.sk

0907 857 593

www.istotalc.webnode.sk

 

OZ Partnerstvo

Svätoplukova 2
984 01 Lučenec

partnerstvo@centrum.sk

0905 614 807

 

OZ Fundament

Francisciho 1
979 01 Rimavská Sobota

ozfundament@rsnet.sk

0905 944 648

www.fundament.sk

 

RZ Javor

Námestie mieru 429, 985 52 Divín

javor@divin.sk

0908 944 009

www.regionjavor.sk