Civil-izácia Pre Ochranu Zdravia

PROGRAM

pre podporu spolupráce maďarsko-slovenských mimovládnych zdravotných organizácií.

Miesto konania: Maďarsko,  Hatvan, Hegyalja út 140

9. mája 2012, štvrtok

10:00-10:05: Otvorenie – Balázs Lestyán, zdravotnícky radca, Hatvan

10:05-11:15: Predstavenie sa prítomných mimovládnych zdravotníckych organizácií (max. v 5-5 minútach)

11:15-11:30: Prestávka na kávu

11:30-12:15: Zahraničné skúsenosti – Zsuzsanna Bálint, Élet és Érték Egyesület – Združenie Život a Hodnota, dobrovoľníčka           

12:15-13:00: Vzťah medzi duševnými a telesnými chorobami – Roland Dulai, Farnosť Boldog Teréz Anya – Blažená Matka Tereza, farár

13:00-14:30: Obedňajšia prestávka

14:30-15:15: Úloha firiem v živote mimovládnych zdravotníckych organizácií – Dániel Dürgő, Kvalita života s.r.o., operatívny riaditeľ

15:15-15:30: Prestávka na kávu

15:30-16:15: Zvýšenie spolupráce pacienta s rôznymi technikami – Dr. Melinda Nyírő, Tudomány és Egészség Közhasznú Alapítvány – Verejnoprospešná  nadácia Veda a Zdravie, Predsedkyňa predstavenstva

16:15-17:00: Zmeny v postojoch pacientov – Dr. Andrea Csépe, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola – Budapeštianska vysoká škola komunikácie a obchodu, PhD vysokoškolská docentka

17:00-18:00: Zhrnutie konferencie

 

10. mája 2013 , piatok 

10:00-10:30: Praktická stránka bezplatného štítkovania obyvateľstva – Ágnes Hargitai, EcoCenter Közhasznú Alapítvány – Verejnoprospešná nadácia EcoCenter

10:30-11:00: Dobrovoľníctvo

11:00-11:15: Prestávka na kávu

11:15-12:00: Roly a úlohy Maltézskej dobročinnej služby (Máltai Szeretetszolgálat) – Zsolt Tóth, Maltézska dobročinná služba, vedúci skupiny

12:00-13:00: Projektové možnosti Višegrádskeho fondu – Mihály András Beke, zástupca Višegrádskeho fondu v Maďarsku

13:00-14:00:  Obedňajšia prestávka

14:00-15:00:   Štítkovanie v praxi. Štítkovanie účastníkov konferencie – Márta Nagy, EcoCenter Közhasznú Alapítvány – Verejnoprospešná nadácia EcoCenter

15:00-15:15: Dobrovoľníctvo

15:15-16:00: Zhrnutie konferencie

 

Obsah pozvánky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie. 

OZ BOVAP
Svätoplukova 2 984 01 Lučenec
0905 846 155
bovap@centrum.sk
www.bovap.sk

OZ Pre rozvoj
Železničná 2, 987 01 Poltár
0903 530 919
ingrid.plastikova@cpkpoltar.sk

OZ Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár
Železničná 2, 987 01 Poltár
047 4111 800
cpkpoltar@cpk.sk
www.ptpartnerstvo.sk

KVOZ Láčho drom
Štúrova 25, 985 05 Kokava nad Rimavicou
0911 278 951
kvoz@centrum.sk

Nezábudka, n.o.
Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo
0908 913 364
riaditelka@nezabudka-fi.sk
www.nezabudka-fi.sk

RZ Javor
Námestie mieru 429, 985 52 Divín
0908 944 009
javor@divin.sk
www.regionjavor.sk

OZ Za dôstojný život
Vajanského 71, 984 01 Lučenec
047 43 22 384
ozdostojnyzivot@gmail.com
www.dostojnyzivot.sk

ISTOTA, n.o.
SNP 25, 985 54 Lovinobaňa
0907 857 593
istota.istota@centrum.sk
www.istotalc.webnode.sk

OZ Pod skaličkou
Božena Petrusová

OZ Fundament
Francisciho 1, 979 01 Rimavská Sobota
0905 944 648
ozfundament@rsnet.sk
www.fundament.sk

Partnerstvo Južného Novohradu
Ratka109, 986 01 Fiľakovo
juznynovohrad@centrum.sk
www.juznynovohrad.sk