Civil-izácia pre Ochranu kultúry a tradíc

 

 

http://www.husk-cbc.eu/

 

Regionálne združenie Javor a Nadácia Eurohungaricum

Vás srdečne pozýva na konferenciu

 

CIVIL IZÁCIA

 

pre podporu spolupráce maďarsko-slovenských občianskych združení pôsobiacich

v oblasti ochrany kultúry a tradícií

 

 

 

Termín:   23. máj 2013 (štvrtok)    10:00 – 18:00 hod

          24. máj 2013 (piatok)     10:00 – 16:00 hod.

Miesto:    Hotel Clavis, Jókaiho 22, Lučenec, Slovensko

 Program konferencie:

 

23. máj 2013, štvrtok, od 10:00 -18:00 hod.

 

10:00 – 10:05: Registrácia

10:05 – 10:20: Predstavenie projektu, partnerov projektu – Mgr. Miroslava Žilková

10:20 – 11:00: Zoznamovací príhovor zúčastnených organizácií

11:00 – 11:15: Prestávka

11:15 – 12:00: Prednáška: Systém a organizácia tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku – PhDr. Igor Pašmík

12:00 – 12:45: Prednáška: Podpora  ochrany kultúry a tradícií v regióne Novohrad – Ing. Ján  Boroš

12:45 – 13:45: Obedňajšia prestávka

13:45 – 14:30: Prednáška: Podpora  ochrany kultúry a tradícií v mikroregióne Javor – Ing. Ján Sivok, PhD.

14:30 – 15:15: Prednáška: Využívanie tradícií v rozvoji územia Muránska planina – Čierny Hron – PhDr. Igor Pašmík

15:15 – 15:30: Prestávka

15:30 – 16:15: Prednáška: Podpora  ochrany kultúry a tradícií v mikroregióne Kokavsko – Mgr. Pavol Kalmár

16:15 – 17:00: Prednáška: Živé tradície Podpoľania – Ing. Eva Krnáčová.

17:00 – 17:30: Prednáška: Podpora ochrany kultúry a tradícií v obci Kokava nad Rimavicou – Mgr. Pavol Kalmár

17:30 – 18:00: Záver prvého dňa konferencie

  

 

24. máj 2013, piatok, od 10:00 – 16:00 hod.

 

10:00 – 10:40: Prednáška: Podpora  ochrany kultúry a tradícií v meste Lučenec – Ing. Ján   Boroš

10:40 – 11:20: Prednáška: Zachovávanie a oživovanie kultúrnych tradícií v obci Čierny Balog – Monika Benková

11:20 – 11:35: Prestávka

11:35 – 12:10: Prednáška: Rozvoj tradícií a ochrana tradičnej vinohradníckej kultúry v obci Sebechleby – Stará Hora – Martin Schvarc

12:10 – 12:45: Prednáška: Obnovovanie tradičnej gastronómie a tradičných miestnych produktov – Regionálna Archa chuti – PhDr. Igor Pašmík

12:45 – 13:45: Obedňajšia prestávka

13:45 – 14:15: Prednáška: Tradičná ľudová kultúra ako súčasť modernej doby – Monika Benková

14:15 – 15:45: Workshop: Sieťovanie organizácií – nadviazanie spolupráce pre realizáciu ďalších projektov

15:45 – 16:00: Záver konferencie

 

 

Konferencia poskytne príležitosť na výmenu odborných skúseností, na spoločnú skupinovú prácu, na iniciatívu praktickej spolupráce a tiež na vytvorenie osobných a pracovných vzťahov, ktoré zabezpečujú pevný základ spoločných aktivít v budúcnosti.

 Obsah pozvánky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie.

 OZ BOVAP
Svätoplukova 2 984 01 Lučenec
0905 846 155
bovap@centrum.sk
www.bovap.sk

OZ Pre rozvoj
Železničná 2, 987 01 Poltár
0903 530 919
ingrid.plastikova@cpkpoltar.sk

OZ Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár
Železničná 2, 987 01 Poltár
047 4111 800
cpkpoltar@cpk.sk
www.ptpartnerstvo.sk

KVOZ Láčho drom
Štúrova 25, 985 05 Kokava nad Rimavicou
0911 278 951
kvoz@centrum.sk

Nezábudka, n.o.
Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo
0908 913 364
riaditelka@nezabudka-fi.sk
www.nezabudka-fi.sk

RZ Javor
Námestie mieru 429, 985 52 Divín
0908 944 009
javor@divin.sk
www.regionjavor.sk

OZ Za dôstojný život
Vajanského 71, 984 01 Lučenec
047 43 22 384
ozdostojnyzivot@gmail.com
www.dostojnyzivot.sk

ISTOTA, n.o.
SNP 25, 985 54 Lovinobaňa
0907 857 593
istota.istota@centrum.sk
www.istotalc.webnode.sk

OZ Pod skaličkou
Božena Petrusová

OZ Fundament
Francisciho 1, 979 01 Rimavská Sobota
0905 944 648
ozfundament@rsnet.sk
www.fundament.sk

Partnerstvo Južného Novohradu
Ratka109, 986 01 Fiľakovo
juznynovohrad@centrum.sk
www.juznynovohrad.sk