CIVIL IZÁCIÓ

 

 

http://www.husk-cbc.eu/

 

Cieľom série podujatí:

  • Udržateľný rozvoj vzťahov v rámci hraníc
  • Posilnenie a podpora dlhodobej komunikácie a spolupráce medzi maďarsko-slovenskými občianskymi združeniami
  • Prezentácia pestrých projektov v danej tematike v prospech posilnenia cezhraničnej integrácie

Odborný série podujatí

  • Spolupráca, možnosti spoločných projektov
  • Dobrovoľníctvo
  • Prevádzka, financovanie, marketing, sponzoring organizácií

Konferencia poskytne príležitosť na výmenu odborných skúseností, na spoločnú skupinovú prácu, na iniciatívu praktickej spolupráce a tiež na vytvorenie osobných a pracovných vzťahov, ktoré zabezpečujú pevný základ spoločných aktivít v budúcnosti.

V rámci podujatia poskytneme možnosť vlastnej výstavy, resp. prezentácie. Očakávame predovšetkým zástupcov občianskych združení.

 

Civil-izácia pre Ochranu prírody
4. októbra 2012 (štvrtok), 10:00 – 18:00 hod.
5. októbra 2012 (piatok), 10:00 – 16:00 hod.
Miesto: Hatvan, Hegyalja út 140.

Civil-izácia pre Ochranu rodinných spoločností
18. októbra 2012 (štvrtok), 10:00 – 18:00 hod.
19. októbra 2012 (piatok), 10:00 – 16:00 hod.
Miesto: Lucenec, Hotel Clavis, Jókaiho 22.

Civil-izácia pre Ochranu zdravia
7. marec 2013 (štvrtok), 10:00 – 18:00 hod.
8. marec 2013 (piatok), 10:00 – 16:00 hod.
Miesto: Hatvan, Hegyalja út 140.

Civil-izácia pre Ochranu kultúry a tradíc
21. marec 2013 (štvrtok), 10:00 – 18:00 hod.
22. marec 2013 (piatok), 10:00 – 16:00 hod.
Miesto: Lucenec, Hotel Clavis, Jókaiho 22.